แผนที่ญี่ปุ่น รายชื่อ 8 ภูมิภาคและ 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ญี่ปุ่นพร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

223847
แผนที่ภูมิภาคและจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ภูมิภาคและจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น (Japan / 日本国 [Nihon-koku]) ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิก แบ่งเป็นเกาะใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 4 เกาะซึ่งเรียงจากทิศเหนือลงไปยังไปใต้ ได้แก่

  1. เกาะฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道)
  2. เกาะฮอนชู (Honshu / 本州)
  3. เกาะชิโคกุ (Shikoku / 四国)
  4. เกาะคิวชู (Kyushu / 九州)

รายชื่อภูมิภาคและจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีภูมิภาครวมทั้งหมด 8 ภูมิภาค และได้แบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด ซึ่งเรียกว่า “โทโดฟุเค็ง (Todofuken / 都道府県)” โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เรียงลำดับตามรหัส ISO ของญี่ปุ่น)

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道)

ภูมิภาคฮอกไกโดเป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของญี่ปุ่น มีขนาดของเกาะใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ประกอบด้วย 1 จังหวัด คือ

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
1ฮอกไกโด
(Hokkaido / 北海道)
[ข้อมูลเที่ยวฮอกไกโด »]

โทโฮคุ (Tohoku / 東北)

ภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเขตทางเหนือบนเกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักและใหญ่ที่สุดของประเทศ ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
2อาโอโมริ
(Aomori / 青森県)
[เที่ยวอาโอโมริ]
3อิวาเตะ
(Iwate / 岩手県)
[เที่ยวอิวาเตะ]
4มิยางิ
(Miyagi / 宮城県)
[เที่ยวมิยางิ]
5อาคิตะ
(Akita / 秋田県)
[เที่ยวอาคิตะ]
6ยามากาตะ
(Yamagata / 山形県)
[เที่ยวยามากาตะ]
7ฟุคุชิมะ
(Fukushima / 福島県)
[เที่ยวฟุคุชิมะ]

คันโต (Kanto / 関東)

ภูมิภาคคันโต (Kanto) เป็นภูมิภาคศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ตอนกลางทางทิศตะวันออกของเกาะฮอนชู (Honshu) และยังเป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียว (Tokyo) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
8อิบารากิ
(Ibaraki / 茨城県)
[เที่ยวอิบารากิ »]
9โทชิงิ
(Tochigi / 栃木県)
[เที่ยวโทชิงิ »]
10กุนมะ
(Gunma / 群馬県)
[เที่ยวกุนมะ »]
11ไซตามะ
(Saitama / 埼玉県)
[เที่ยวไซตามะ »]
12ชิบะ
(Chiba / 千葉県)
[เที่ยวชิบะ »]
13โตเกียว
(Tokyo / 東京都)
[เที่ยวโตเกียว »]
14คานากาว่า
(Kanagawa / 神奈川県)
[เที่ยวคานากาว่า »]

ชูบุ (Chubu / 中部)

ภูมิภาคชูบุ (Chubu) ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศบนเกาะฮอนชู (Honshu) และเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ซึ่งเป็นภูเขาไฟสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
15นีงาตะ
(Niigata / 新潟県)
16โทยาม่า
(Toyama / 富山県)
[เที่ยวโทยาม่า »]
17อิชิคาว่า
(Ishikawa / 石川県)
[เที่ยวอิชิคาว่า »]
18ฟุกุอิ
(Fukui / 福井県)
19ยามานาชิ
(Yamanashi / 山梨県)
[เที่ยวยามานาชิ »]
20นากาโน่
(Nagano / 長野県)
[เที่ยวนากาโน่ »]
21กิฟุ
(Gifu / 岐阜県)
[เที่ยวกิฟุ »]
22ชิสึโอกะ
(Shizuoka / 静岡県)
[เที่ยวชิสึโอกะ »]
26ไอจิ
(Aichi / 愛知県)
[เที่ยวไอจิ »]

คันไซ (Kansai / 関西)

ภูมิภาคคันไซ (Kansai) หรือเรียกอีกอย่างว่า คินคิ (Kinki / 近畿) ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ทางภาคกลางตอนใต้ของประเทศ เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าแก่ก่อนที่จะย้ายมาที่กรุงโตเกียว (Tokyo) ในภูมิภาคคันโต (Kanto) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
24มิเอะ
(Mie / 三重県)
[เที่ยวมิเอะ »]
25ชิกะ
(Shiga / 滋賀県)
26เกียวโต
(Kyoto / 京都市)
[เที่ยวเกียวโต »]
27โอซาก้า
(Osaka / 大阪市)
[เที่ยวโอซาก้า »]
28เฮียวโงะ
(Hyogo / 兵庫県)
[เที่ยวเฮียวโงะ »]
29นารา
(Nara / 奈良市)
[เที่ยวนารา »]
30วากายาม่า
(Wakayama / 和歌山市)
[เที่ยววากายาม่า »]

ชูโกกุ (Chugoku / 中国)

ภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู (Honshu) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ เกาะมิยาจิม่า (Miyajima) ในจังหวัดฮิโรชิม่า (Hiroshima) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
31ทตโทริ
(Tottori / 鳥取県)
[เที่ยวทตโตริ »]
32ชิมาเนะ
(Shimane / 島根県)
33โอคายาม่า
(Okayama / 岡山県)
[เที่ยวโอคายาม่า »]
34ฮิโรชิม่า
(Hiroshima / 広島県)
35ยามากุจิ
(Yamaguchi / 山口県)

ชิโคกุ (Shikoku / 四国)

ภูมิภาคชิโคกุ (Shikoku) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเกาะหลักของญี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกรายล้อมด้วยเกาะฮอนชู (Honshu) และเกาะคิวชู (Kyushu) ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
36โทคุชิมะ
(Tokushima / 徳島県)
37คางาวะ
(Kagawa / 香川県)
38เอฮิเมะ
(Ehime / 愛媛県)
39โคจิ
(Kochi / 高知県)

คิวชู (Kyushu / 九州) และโอกินาว่า (Okinawa / 沖縄県)

ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) เป็นเกาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงจังหวัดโอกินาว่า (Okinawa) ในทะเลจีนตะวันออก และยังเป็นดินแดนที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยว ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่

ลำดับจังหวัดข้อมูลท่องเที่ยว
40ฟุกุโอกะ
(Fukuoka / 福岡県)
[เที่ยวฟุกุโอกะ »]
41ซากะ
(Saga / 佐賀県)
42นางาซากิ
(Nagasaki / 長崎市)
[เที่ยวนางาซากิ »]
43คุมาโมโตะ
(Kumamoto / 熊本県)
44โออิตะ
(Oita / 大分市)
[เที่ยวนางาซากิ »]
45มิยาซากิ
(Miyazaki / 宮崎県)
46คาโกชิม่า
(Kagoshima / 鹿児島県)
47โอกินาว่า
(Okinawa / 沖縄県)
[เที่ยวโอกินาว่า »]

เขียนเมื่อ Dec 29, 2015
อัพเดทล่าสุด Jan 2, 2023

ค้นหาโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น


บทความท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

รูปภาพที่มีโลโก้และบทความในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ JapanKakkoii.com