Home ท่องเที่ยวญี่ปุ่น การทำพาสปอร์ต (Passport) แบบ Walk-in และแบบจองคิว Online

การทำพาสปอร์ต (Passport) แบบ Walk-in และแบบจองคิว Online

15515
SHARE
การทำพาสปอร์ต (Passport)

สวัสดีค่า วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำพาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมตัวไปญี่ปุ่นหรือเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะ โดยเราจะมี 2 แบบให้เลือกนะคะ คือ แบบ Walk-in (ปกติ) และ แบบจองคิว Online (ลงทะเบียนล่วงหน้า)

หมายเหตุ
・ สำหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า แค่มีพาสปอร์ตก็ไปได้แล้วนะคะ ^^

 

เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต

สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะ (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

• บัตรประชาชนตัวจริง

*สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ » http://www.consular.go.th/main/th/services

• พาสปอร์ตเล่มเดิม

ใช้เฉพาะในกรณีที่พาสปอร์ตเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ หรือ ใช้ใบแจ้งความแทนในกรณีที่พาสปอร์ตเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่แต่เกิดสูญหาย
(*หากพาสปอร์ตเล่มเดิมหมดอายุไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำเล่มเดิมมาแสดงด้วย)

• ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต

· แบบปกติ (ได้รับเล่มประมาณ 3 วันทำการ) 1,000 บาท
*หากทำที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์, ปิ่นเกล้า, มีนบุรี รับเล่มได้ทางไปรษณีย์ EMS หรือ PSP
*หากทำที่ สำนักงานฯ MRT คลองเตย รับเล่มได้ทางไปรษณีย์ PSP เท่านั้น
*หากทำที่ สำนักงานฯ ในต่างจังหวัด รับเล่มได้ทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น

· แบบเล่มด่วน (ได้รับเล่มในวันทำการถัดไป) 2,000 บาท
*รับเล่มในวันทําการถัดไป ที่ฝ่ายจ่ายเล่มกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ชำระเงินเสร็จสิ้น
(มีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์, ปิ่นเกล้า, มีนบุรี, MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง)

· แบบเล่มด่วน (ได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) 3,000 บาท
*ยื่นคําร้องและชำระเงินภายใน 12.00 น.
*รับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น.
(มีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์, ปิ่นเกล้า, มีนบุรี, MRT คลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง)

• ค่าธรรมเนียมจัดส่งไปรษณีย์ (หากต้องการรับเล่มพาสปอร์ตทางไปรษณีย์)

· แบบ EMS (ส่งถึงภายใน 5-7 วัน) 40 บาท
· แบบ PSP (Passport Speed Post : ส่งถึงภายใน 3 วัน) 60 บาท
(*แบบ PSP มีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์, ปิ่นเกล้า, MRT คลองเตย)

Thailand Passportสถานที่ทำพาสปอร์ตสำหรับบุคคลทั่วไป

• กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

• สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพ

· ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ชั้น 2)
· ปิ่นเกล้า (SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่))
· มีนบุรี (บิ๊กซี สุวินทวงศ์)
· MRT คลองเตย (ชั้น Retail)

• สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด

· เชียงราย  (อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่)
· เชียงใหม่ (ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)
· พิษณุโลก (ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก)
· นครสวรรค์ (ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างบิ๊กซี)
· อุดรธานี (ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)
· ขอนแก่น (หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น)
· อุบลราชธานี (อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)
· นครราชสีมา (ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
· จันทบุรี (อาคารลานค้าชุมชน)
· สุราษฎร์ธานี (ศาลาประชาคม)
· ภูเก็ต (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต)
· สงขลา (ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา)
· ยะลา (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.))
· พัทยา (ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1)


ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตแบบ Walk-in

การทำพาสปอร์ตแบบ Walk-in เป็นการไปทำพาสปอร์ตโดยไม่มีการจองเวลาล่วงหน้า คือเราเข้าไปที่สำนักงานแล้วต่อคิวตามปกตินะคะ

1. ไปยังสาขาที่ต้องการทำพาสปอร์ต

สามารถดูรายชื่อสาขา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแผนที่ของสำนักงานแต่ละแห่งได้ที่ » สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

2. การทำพาสปอร์ต

5.1 ยื่นบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์
5.2 รับเอกสารแล้วไปวัดส่วนสูง
5.3 กรอกเอกสารและรอเรียกคิว
5.4 ยื่นเอกสาร บัตรประชาชน สแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูป ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อ
5.5 รับเอกสาร แล้วไปชำระค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตที่เคาท์เตอร์ (ถ้าเลือกรับเล่มผ่านทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งต่างหาก)

6. การรับเล่มพาสปอร์ต

6.1 รับด้วยตัวเอง
· แบบธรรมดา รับเล่มภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคําร้อง (เฉพาะกรมการกงสุล และสำนักงานฯ ในกรุงเทพ))
· แบบเล่มด่วน (รับเล่มในวันทำการถัดไป) รับได้ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ชำระเงินเสร็จสิ้น)
· แบบเล่มด่วน (รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) รับได้ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่ 14.30 – 16.30 น.)
* หากเดินทางมารับเล่มด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่ม พร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
6.2 รอรับเล่มทางไปรษณีย์
· แบบ EMS (ประมาณ 5-7 วัน)
· แบบ PSP (ประมาณ 3 วัน)


ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตแบบจองคิว Online

การทำพาสปอร์ตแบบ Online เป็นเพียงการลงทะเบียนและจองคิวล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต และยังต้องไปยังสำนักงานเพื่อแสกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปตามขั้นตอนปกติ

หมายเหตุ
・ สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ก่อน 1 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
・ ใช้ได้สำหรับการทำพาสปอร์ตธรรมดาเท่านั้น (ไม่สามารถจองคิวสำหรับทำหนังสือเดินทางราชการได้)

ทำพาสปอร์ตแบบจองคิว Online

1. สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ

1.1 ไปที่ https://www.passport.in.th/eService/ แล้วเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนทำ Passport”
1.2 สามารถสมัครสมาชิกโดยการสร้าง Account ผู้ใช้ใหม่ หรือเลือก Login ด้วย Account ของ Facebook และ Gmail ที่มีอยู่แล้วก็ได้
1.2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบ เช่น อีเมล ตั้งรหัสผ่าน เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

2. เลือกสาขา วันและเวลาที่ต้องการเดินทางไปทำพาสปอร์ต

2.1 ระบบจะแสดงสาขาที่สามารถจองคิว Online ขึ้นมา พร้อมทั้งช่วงเวลาเปิดให้จองคิวได้ และจำนวนคิวที่ว่าง จากนั้นกดเลือกสาขาที่ต้องการจอง
2.2 เลือกวันที่ต้องการจอง
2.3 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

3. เลือกวิธีการรับเล่มพาสปอร์ต

หากเลือกรับทางไปรษณีย์ ต้องกรอกที่อยู่ที่ให้จัดส่งและบุคคลอ้างอิงในกรณีฉุกเฉิน

4. กดยืนยันข้อมูลการจอง

เมื่อกดยืนยันข้อมูลการจองคิวก็จะได้รับ QR Code สามารถปริ้นใส่กระดาษ หรือ Login แล้วแสดง QR Code ให้ดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้

5. การทำพาสปอร์ต

5.1 ไปยังสาขาที่จองคิวตามวันที่ลงทะเบียนไว้ โดยต้องไป Check-in กับเจ้าหน้าที่ด้วย QR Code ก่อนเวลาที่จองอย่างน้อย 30 นาที
*หากมาไม่ทัน จะไม่สามารถใช้การจองคิวแบบ Online ได้ใน 30 วัน แต่สามารถเปลี่ยนไปทำพาสปอร์ตแบบ Walk-in ซึ่งต้องรอคิวตามปกติแทนได้
**หากคิว Walk-in มีคนใช้บริการน้อย เจ้าหน้าที่อาจแนะนำให้เปลี่ยนไปทำแบบ Walk-in แทนได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่จองคิวทาง Online
5.2 รับเอกสารแล้วไปวัดส่วนสูง
5.3 รอเรียกคิว
5.4 ยื่นเอกสาร บัตรประชาชน สแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูป ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อ
5.5 รับเอกสาร แล้วไปชำระค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตที่เคาท์เตอร์ (ถ้าเลือกรับเล่มผ่านทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งต่างหาก)

6. การรับเล่มพาสปอร์ต

6.1 รับด้วยตัวเอง
· แบบธรรมดา รับเล่มภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคําร้อง (เฉพาะกรมการกงสุล และสำนักงานฯ ในกรุงเทพ))
· แบบเล่มด่วน (รับเล่มในวันทำการถัดไป) รับได้ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ชำระเงินเสร็จสิ้น)
· แบบเล่มด่วน (รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) รับได้ที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่ 14.30 – 16.30 น.)
* หากเดินทางมารับเล่มด้วยตนเองไม่ได้ สามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่ม พร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
6.2 รอรับเล่มทางไปรษณีย์
· แบบ EMS (ประมาณ 5-7 วัน)
· แบบ PSP (ประมาณ 3 วัน)

*สามารถอ่านรายละเอียดการทำพาสปอร์ตแบบ Online เพิ่มเติมได้ที่ https://www.passport.in.th/


จากประสบการณ์ส่วนตัว

เมื่อเร็วๆ นี้มีโอกาสได้ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ เลยลองจองแบบ Online ไปดูค่ะ พอไปถึงที่สาขาจริงๆ เจ้าหน้าที่ถามว่าจะทำแบบ Walk-in เลยมั้ย สามารถเข้าได้ทันทีเลย ไม่ต้องมารอคิวอีกครึ่งชั่วโมง เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Walk-in แทนค่ะ ก็เลยต้องกรอกเอกสารใหม่ แต่รวมๆ แล้วใช้เวลาแค่ 20 นาทีเองค่ะ เสร็จก่อนเวลาที่จองคิว Online ไว้อีก ^@^

โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าการทำพาสปอร์ต 2 วิธีนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยถ้าไปถึงที่สาขาแล้วคนไม่เยอะ เพราะแบบ Walk-in แทบจะไม่ต้องรอคิว สามารถเข้าไปทำได้เลย แต่ต้องเสียเวลากรอกเอกสารนิดหน่อย และก็ไม่ต้องมากดดันตัวเองด้วยว่าต้องไปให้ทันเวลาถ้าเลือกจองแบบ Online (ฮา)

เขียนเมื่อ Dec 2, 2015
อัพเดทล่าสุด Jul 12,2017


บทความท่องเที่ยวญี่ปุ่น

คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Guide)
เส้นทางบินไปญี่ปุ่น & สายการบินไปญี่ปุ่น แบบบินตรงและแวะพัก
Japan 101 ติวเข้มก่อนไปญี่ปุ่น! 60 ข้อน่ารู้เมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เช็คลิสต์ 7 อย่าง เตรียมความพร้อม เดินทางเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น


Comments

comments

รูปภาพและบทความในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ JapanKakkoii.com ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความทั้งหมดไปลงในแหล่งอื่น แต่อนุญาตให้นำรูปภาพหรือข้อความบางส่วนไปอ้างอิงได้ โดยต้องทำลิงค์ระบุแหล่งที่มากลับมายังบทความนั้นๆ ทุกครั้ง และห้ามลบโลโก้ออกจากรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต