วิธีทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ต (Passport) แบบปกติ & จองคิวออนไลน์ ปี 2565

66009
การทำพาสปอร์ต (Passport)

สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ เราก็มีข้อมูลการทำพาสปอร์ต ต่ออายุพาสปอร์ต (Passport) หรือที่เรียกว่า “หนังสือเดินทาง” มาแนะนำกันค่ะ ทั้งเรื่องของเอกสาร ราคา สถานที่รับทำ การรับเล่ม และขั้นตอนวิธีการทำพาสปอร์ต โดยเราจะมี 2 วิธีให้เลือกนะคะ คือ แบบปกติ (Walk-in) และแบบจองคิวล่วงหน้าทางออนไลน์ (Online)

หมายเหตุ:
ญี่ปุ่นกลับมาเปิดฟรีวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน แค่มีพาสปอร์ตก็ไปได้แล้ว เริ่ม 11 ตุลาคม 2565 นะคะ

เอกสารทำพาสปอร์ต

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

กรณีทำพาสปอร์ตใหม่ครั้งแรก

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต

กรณีต่อพาสปอร์ตหมดอายุ

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
 • พาสสปอร์ตเล่มเดิมที่หมดอายุ

กรณีทำพาสปอร์ตหาย

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
 • ใบแจ้งความฉบับจริง

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

กรณีมาพร้อมบิดามารดา

 • อายุ 7 ปีขึ้นไป:
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
  • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา (ชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ต)
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น ทะเบียนสมรสบิดามารดา
 • อายุต่ำกว่า 7 ปี:
  • สูจิบัตรตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
  • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา (ชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ต)
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น ทะเบียนสมรสบิดามารดา

กรณีบิดามารดามาไม่ได้

ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือยินยอมให้บุตรทำพาสปอร์ต
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บิดาและมารดาไม่มาแสดงตน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำพาสปอร์ต

หมายเหตุ: กรณีอื่นๆ เช่น กรณีอื่นๆ เช่น บิดา มารดา หย่าร้าง หรือ เสียชีวิต, บุตรบุญธรรม สามารถดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มะเติมที่ » การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี)

ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต

ทำพาสปอร์ต 5 ปี และ 10 ปี ทั้งแบบธรรมและแบบด่วนราคาเท่าไหร่ กี่วันได้ เช็คได้ที่นี่เลยค่ะ
※พาสปอร์ตอายุ 10 ปี เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 (สำหรับสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

แบบธรรมดา (ได้รับเล่ม 2-5 วันทำการ)

อายุพาสปอร์ตค่าธรรมเนียม
เล่ม 5 ปีราคา 1,000 บาท
เล่ม 10 ปีราคา 1,500 บาท

หมายเหตุ:

 • สามารถทำพาสปอร์ตแบบธรรมดาได้ที่ทุกสำนักงาน
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลาจัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ (มีค่าจัดส่ง EMS 40 บาท)
 • ต่างจังหวัด ใช้เวลาจัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ (มีค่าจัดส่ง EMS 40 บาท)

แบบด่วนพิเศษ (ได้รับเล่มในวันเดียวกัน)

อายุพาสปอร์ตค่าธรรมเนียม
เล่ม 5 ปีราคา 3,000 บาท
เล่ม 10 ปีราคา 3,500 บาท

หมายเหตุ:

 • สามารถทำสปอร์ตแบบด่วนพิเศษได้ที่ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น.
 • สามารถรับเล่มได้ที่กรมการกงสุลเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น.

การรับเล่มพาสปอร์ต

การรับเล่มด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีเอกสารประกอบ
มารับเล่มด้วยตนเอง1. ใบรับเล่มพาสปอร์ตฉบับจริง
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน1. ใบรับเล่มพาสปอร์ตฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

การรับเล่มทางผ่านไปรษณีย์ (EMS)

พื้นที่ระยะเวลา
กรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใน 2-3 วันทำการ
ต่างจังหวัดภายใน 3-5 วันทำการ

หมายเหตุ:

 • มีค่าธรรมเนียมจัดส่ง EMS 40 บาท (ชำระตอนที่ทำพาสปอร์ต)
 • ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ไม่สามารถรับพาสปอร์ตก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้
 • ผู้ขอรับพาสปอร์ตที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับพาสปอร์ต ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์
 • หากไปรษณีย์ตีกลับ จะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง
 • กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทาง หากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน

สถานที่ทำพาสปอร์ต

ทําพาสปอร์ต ต่ออายุพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง สามารถเช็คได้ที่นี่เลยค่ะ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [ดูแผนที่]
Call Center02-572-8442
โทรศัพท์02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-143-7680

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค)

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-136-3800, 02-136-3802 และ 093-010-5246

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่)
ถนนบรมราชชนนี [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-422-3431

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (บิ๊กซี สุวินทวงศ์)

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-024-8362-64

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-024-889 และ 093-010-5247

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK)

วันทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ, เสาร์-อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว)
10.00-18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-126-7612

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี (ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3
ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-150-9002

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต)

วันทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ, เสาร์-อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว)
10.00-18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G โซนสีเขียว
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี [ดูแผนที่]
โทรศัพท์02-194-2643

ภาคกลาง

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G
เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [ดูแผนที่]
โทรศัพท์055-338-426 และ 055-338-427

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์056-370-800 และ 056-370-802

ภาคเหนือ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
(อาคาร SMEs2) เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [ดูแผนที่]
โทรศัพท์053-112-2912 และ 088-874-0251

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย [ดูแผนที่]
โทรศัพท์053-175-375

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3
ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ดูแผนที่]
โทรศัพท์042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [ดูแผนที่]
โทรศัพท์043-242-655 และ 043-242-707

ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์045-344-581 และ 045-344-582

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3
เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ดูแผนที่]
โทรศัพท์044-243 132 และ 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle)
เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ดูแผนที่]
โทรศัพท์044-666-496

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3
หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช [ดูแผนที่]
โทรศัพท์075-392-872

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย [ดูแผนที่]
โทรศัพท์042-414-508

ภาคตะวันออก

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน
ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์039-301-706-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์038-422-438

ภาคตะวันตกและภาคใต้

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2
เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [ดูแผนที่]
โทรศัพท์032-491-827

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3
ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ดูแผนที่]
โทรศัพท์077-274-940 และ 077-274942 ถึง 3

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10.00 – 18.00 น. (ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ดูแผนที่]
โทรศัพท์076-222-080, 076-222-081 และ 076-222-083

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ใกล้ท่าแพขนานยนต์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา [ดูแผนที่]
โทรศัพท์074-326-510 และ 074-326-511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

วันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
8.30 – 16.30 น. (ปิดรับคิว 16.00 น.)
ที่อยู่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์073-274-526, 073-274-036 และ 073-274-037

เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk

เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk มีให้บริการเฉพาะสาขาปทุมวัน (MBK) และบางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต) ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมีพาสปอร์ตมาแล้ว โดยนำเล่มเดิมมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน และมีแอปฯ ธนาคารสำหรับแสกนจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ด* (เริ่ม 5 ตุลาคม 2565)

วิธีการทำพาสปอร์ต

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตแบบปกติ (Walk-in)

การทำพาสปอร์ตแบบ Walk-in เป็นการไปทำหนังสือเดินทางโดยไม่มีการจองเวลาล่วงหน้า กล่าวคือเราเข้าไปที่สำนักงานแล้วต่อคิวตามปกติ

1. ไปยังสำนักงานที่ต้องการทำพาสปอร์ต

หมายเหตุ: ดูรายชื่อสาขา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแผนที่ของสำนักงานแต่ละแห่งได้ที่หัวข้อ » สถานที่ทำพาสปอร์ต

2. ติดต่อทำพาสปอร์ต

 1. ยื่นบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานอื่นๆ และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ตรงจุดลงทะเบียนคิว Walk-in เพื่อตรวจสอบเอกสาร
 2. เลือกรูปแบบเล่มพาสปอร์ต (5 ปี / 10 ปี) และวิธีการรับเล่ม (จัดส่งไปรษณีย์ EMS / ด่วนพิเศษ (รับด้วยตัวเอง))
 3. รับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล และรับบัตรคิว
 4. วัดส่วนสูง และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่
  ※หากมีพาร์สปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย สามารถยึดข้อมูลส่วนสูงตามเดิมได้โดยไม่ต้องวัดใหม่
 5. เมื่อถึงคิว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หน้าจอ
  ※หากไปที่เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk ให้เสียบบัตรประชาชนที่ช่อง (ระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ)
 6. สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา ถ่ายรูป และเซ็นชื่อ
  ※หากไปที่เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk สามารถกดถ่ายรูปและเลือกรูปได้เอง (มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำวิธีใช้งาน)
 7. ชำระค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต (เงินสด / บัตรเดบิต / สแกนคิวอาร์โค้ด / บัตรเครดิต)
  ※หากชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 0.9%
  ※บางที่อาจไม่รับบัตรเครดิตควรเตรียมเงินสดไว้เผื่อ
  ※หากใช้เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk สามารถสแกนจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้เลย
 8. ชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งไปรษณีย์ EMS (เงินสดเท่านั้น)
  ※หากเลือกรับเล่มผ่านทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งต่างหาก

3. รอรับเล่มพาสปอร์ต

 • แบบธรรมดา: จัดส่งทางไปรษณีย์
  • ได้รับภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ได้รับภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด
 • แบบด่วนพิเศษ: รับได้ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ในวันทำการเดียวกัน

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดการรับเล่มและเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่หัวข้อ » การรับเล่มพาสปอร์ต

Klook.com

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตแบบจองคิวออนไลน์ (Online)

การทำพาสปอร์ตแบบออนไลน์เป็นเพียงการลงทะเบียนและจองคิวล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่ยังต้องไปยังสำนักงานเพื่อแสกนลายนิ้วมือ แสกนม่านตา และถ่ายรูปตามขั้นตอนปกติ

ระบบจองคิวเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง 2.2.0
ระบบจองคิวเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ version 2.2.0

1. จองคิวผ่านระบบ

 1. ไปที่เว็บไซต์ qpassport.in.th และคลิก “จองคิว”
 2. เลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปรับบริการ (ประเทศไทย / ต่างประเทศ)
 3. กดเลือกและคลิกยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
 4. กรอกข้อมูลเพื่อจองคิว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน
 5. เลือกสำนักงานที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ
 6. เลือกลักษณะการจองคิว (จองคิวสำหรับตนเอง / จองคิวเป็นกลุ่ม)
 7. เลือกวันที่และต้องการเข้าไปใช้บริการ
 8. เลือกวิธีรับเล่มพาสปอร์ต (รับเอง / EMS)
 9. กรอกข้อมูลต่างๆ
  • กรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (กรณีที่รับเล่มด้วยตัวเอง)
  • กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ และข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (กรณีที่จัดส่ง EMS)
 10. ยืนยันการบันทึกข้อมูล
 11. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (กรณีที่จัดส่ง EMS)
 12. หลังจาก “คลิกยืนยันข้อมูล” ระบบจะแสดง “รหัสอ้างอิง” สำหรับนำไปใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเปลี่ยนแปลงคิวที่จอง
 13. ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถคลิก “กลับสู่หน้าหลัก” เพื่อเข้าสู่เมนู “แก้ไขข้อมูลและเปลี่ยนแปลงคิว”

หมายเหตุ: ดูคู่มือการใช้งานระบบจองคิวแบบละเอียดได้ที่ » เอกสารประกอบ

2. ติดต่อทำพาสปอร์ต

 1. ยื่นบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานอื่นๆ และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ตรงจุดลงทะเบียนสำหรับคิว Online เพื่อตรวจสอบเอกสาร
  ※สามารถยื่นได้ก่อนถึงเวลาที่ลงทะเบียนไว้ 30 นาที (หากยื่นเร็วกว่านี้จะต้องใช้แบบ Walk-in แทน)
 2. เลือกรูปแบบเล่มพาสปอร์ต (5 ปี / 10 ปี) และวิธีการรับเล่ม (จัดส่งไปรษณีย์ EMS / ด่วนพิเศษ (รับด้วยตัวเอง))
 3. รับแบบฟอร์มกรอกข้อมูล และรับบัตรคิว
 4. วัดส่วนสูง และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่
  ※หากมีพาร์สปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย สามารถยึดข้อมูลส่วนสูงตามเดิมได้โดยไม่ต้องวัดใหม่
 5. เมื่อถึงคิว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หน้าจอ
  ※หากไปที่เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk ให้เสียบบัตรประชาชนที่ช่อง (ระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ)
 6. สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา ถ่ายรูป และเซ็นชื่อ
  ※หากไปที่เครื่อง Kiosk สามารถกดถ่ายรูปและเลือกรูปได้เอง (มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำวิธีใช้งาน)
 7. ชำระค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต (เงินสด / บัตรเดบิต / สแกนคิวอาร์โค้ด / บัตรเครดิต)
  ※หากชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 0.9%
  ※บางที่อาจไม่รับบัตรเครดิตควรเตรียมเงินสดไว้เผื่อ
  ※หากใช้เครื่องทำพาสปอร์ต Kiosk สามารถสแกนจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้เลย
 8. ชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งไปรษณีย์ EMS (เงินสดเท่านั้น)
  ※หากเลือกรับเล่มผ่านทางไปรษณีย์ จะมีค่าส่งต่างหาก

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเอกสารได้ที่หัวข้อ » เอกสารทำพาสปอร์ต

3. รอรับเล่มพาสปอร์ต

 • แบบธรรมดา: จัดส่งทางไปรษณีย์
  • ได้รับภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ได้รับภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด
 • แบบด่วนพิเศษ: รับได้ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ในวันทำการเดียวกัน

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดการรับเล่มและเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่หัวข้อ » การรับเล่มพาสปอร์ต

เขียนเมื่อ Dec 2, 2015
อัพเดทล่าสุด Oct 29, 2022

ค้นหาโรงแรมที่พักในญี่ปุ่น


บทความเตรียมตัวไปญี่ปุ่น ดูทั้งหมด »

รูปภาพที่มีโลโก้และบทความในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ JapanKakkoii.com