[รับสมัคร] Customer Service (Fluent in Japanese)

6382
ประกาศรับสมัครงาน

Naturally Plus Customer Service (Fluent in Japanese)

We are looking for the position of “Customer Service (Fluent in Japanese)”

Qualifications:

1. Male/ female age over 25 years.
2. Having 1-5 years’ experience in Customer Service, Sale / Marketing support.
3. Having ability to communicate fluently Japanese (N3 or higher); face to face, telephone, email
4. Good command of English will be advantage.
5. Having a great service mind and interpersonal skill.
6. Computer literacy.
7. Bachelor Degree or higher in any related field.

Roles & Responsibilities:

• Respond promptly to customer inquiries, handle and resolve customer complaints
• Obtain and evaluate all relevant information to handle inquiries and complaints
• Aid customers in completing purchases and transactions
• Process orders, forms, applications and requests
• Direct requests and unresolved issues to the designated resource
• Manage customers’ accounts and perform transactions
• Keep records of customer interactions and transactions
• Record details of inquiries, comments, complaints and details of actions taken
•Monthly transfer of duties in circle with other 4 CS staff for Counter, Checkers, Cashier and Deliver process.
• Communicate and coordinate with internal departments; follow up on customer interactions
• and some other related work.

Working Hours:

5days/week
Monday to Sunday by rotation: 10.30am to 19:30pm
Or Saturday: 10.00am to 19.00pm (One hour lunch break)

 

Benefit and Welfare:

1.     Group Insurance/Medical reimbursement covered by the Insurance Policy
2.     Annual Dental fee 1,500Baht
3.     Company’s Product
4.     Annual Leave start at 8 days/year
5.     Overtime Payment
6.     Replacement Leave
7.     Business Trip Allowance/ travel expense claim
8.     Annual Revision of Salary (Consideration based on staff’s appraisal and company’s turnover)
9.     Annual bonus (Consideration based on staff’s appraisal and company’s turnover)

Contact:

ที่อยู่ : 18/8 ชั้น 7 อาคารฟิโก้ เพลส, ถนน สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือเขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2665-2933, 02-665-2960-4
โทรสาร : 0-2665-2934
อีเมล : tanarat@naturally-plus.co.th
โฮมเพจ : http://www.naturally-plus.com/th/th/

รูปภาพที่มีโลโก้และบทความในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ JapanKakkoii.com